مطالب مربوط به فن بیان

    هنر خوب شنیدن

    تیر ۱, ۱۳۹۹
    علاقه و ترس

    علاقه و ترس

    تفاوت بین علاقه و ترس را بدانید هنگامی که با جمعی از مدیران شرکتی بزرگ سالی یک یا دوبار مذاکره میکردم شروع به یادداشت مساِئلی میکردم […]