مطالب مربوط به فن بیان

    هنر خوب شنیدن

    اسفند ۲۷, ۱۳۹۸
    تکنیک هام یا هامینگ صدا سازی

    تکنیک هام یا هامینگ صدا سازی

    تکنیک هام یا هامینگ صدا سازی (humming) با استفاده از رزونانس بینی – گلویی به صورت مستقیم ما را به سمت شفافیت و همچنین تقویت قدرت […]