مطالب مربوط به فن بیان

    هنر خوب شنیدن

    اسفند ۱۶, ۱۳۹۸
    فصاحت و متقاعد سازی

    فصاحت و متقاعد سازی

      تحقیقات نشان می دهد کسانی که فصیح تر صحبت می کنند در دیدگاه مخاطب معتبر تر و متقاعد کننده تر هستند (فصاحت و متقاعد سازی) […]