هنر خوب شنیدن

اسفند 27, 1398
تکنیک هام یا هامینگ صدا سازی

تکنیک هام یا هامینگ صدا سازی

تکنیک هام یا هامینگ صدا سازی (humming) با استفاده از رزونانس بینی – گلویی به صورت مستقیم ما را به سمت شفافیت و همچنین تقویت قدرت […]