مطالب پیرامون هنر ارتباط

اردیبهشت ۹, ۱۴۰۰
روش و تکنیک بداهه گویی

روش و تکنیک بداهه گویی

روش و تکنیک بداهه گویی   از مهمترین مسائل در حوزه بیان بداهه گویی هست تعریف آن ساده است . وقتی جایی می روید و قرار […]
بهمن ۲۹, ۱۳۹۹

چگونه در گروه ها بدرخشیم

چگونه در گروه ها بدرخشیم درس چگونه در گروه ها بدرخشیم به شما کمک می کند که فرزندتان را برای ورود به گروه های فامیلی یا […]
بهمن ۱۸, ۱۳۹۹

۲ ویدئو چگونه طرز برخورد داشته باشیم ؟

چگونه طرز برخورد داشته باشیم ؟ درس طرز برخورد در مقابل طرز برخورد یا چگونه طرز برخورد داشته باشیم از اصول مقدماتی اداب معاشرت است دانش […]
خرداد ۲۸, ۱۳۹۹
مذاکره همه چیز است!

مذاکره همه چیز است!

مذاکره بهترین اقدام برای پیروز در هر جمعی است
اسفند ۱۹, ۱۳۹۸
نجواهای درونی شخصیت های دیسک

نجواهای درونی تیپ های شخصیتی DISK

در مقاله تیپ های شخصیتی DISK قصد دارم نجواهای درونی اشخاص با تیپ های مختلف را بررسی کنم. با دانستن این نجواها و زدن مثال های […]
اسفند ۱۸, ۱۳۹۸
تکنیک متقاعد سازی

تکنیک متقاعد سازی مستقیم و غیر مستقیم

تکنیک متقاعد سازی مستقیم و غیر مستقیم به نقلی تقریبا بعد از حدود هزار و چند سال که بحث متقاعد کردن دیگران بر اساس الگوی ارسطو مطرح […]
اسفند ۱۷, ۱۳۹۸
سخنرانی متقاعدکننده ارسطو

سخنرانی متقاعدکننده ارسطو

سخنرانی متقاعدکننده ارسطو الگویی بسیار عالی در تحلیل اثرگذاری بر مخاطب     شاید اگر اسم ارسطو را در عنوان این مقاله دیدید فکر کنید که […]
اسفند ۱۷, ۱۳۹۸
کاربرد روانشناختی DISK

کاربرد شخصیت شناسی دیسک

کاربرد شخصیت شناسی دیسک تا به حال به این فکر کرده اید که جنس رفتار افراد را در زمان های مختلف تشخیص دهید ؟ اگر این […]
اسفند ۱۶, ۱۳۹۸
فصاحت و متقاعد سازی

فصاحت و متقاعد سازی

  تحقیقات نشان می دهد کسانی که فصیح تر صحبت می کنند در دیدگاه مخاطب معتبر تر و متقاعد کننده تر هستند (فصاحت و متقاعد سازی) […]