مطالب مربوط به فن بیان

  هنر خوب شنیدن

  اسفند ۲۵, ۱۳۹۸
  لیست کردن امتیازات در مذاکره

  لیست کردن امتیازات در مذاکره

  می بایست در فاز آماده سازی برای یک مذاکره امتیازاتی که در اختیار داریم را لیست کنیم. فهرستی از تمامی امتیازاتی که می توانیم در طول […]
  اسفند ۲۲, ۱۳۹۸
  نگرش متقابل در متقاعد سازی

  تکنیک نگرش متقابل در متقاعد سازی

  تکنیک نگرش متقابل در متقاعد سازی   بسیاری از افراد ( حتی خود ما ) دوست نداریم که احساس کنیم متقاعد شده ایم. افراد بصورت طبیعی […]
  اسفند ۱۸, ۱۳۹۸
  تکنیک متقاعد سازی

  تکنیک متقاعد سازی مستقیم و غیر مستقیم

  تکنیک متقاعد سازی مستقیم و غیر مستقیم به نقلی تقریبا بعد از حدود هزار و چند سال که بحث متقاعد کردن دیگران بر اساس الگوی ارسطو مطرح […]
  اسفند ۱۶, ۱۳۹۸
  فصاحت و متقاعد سازی

  فصاحت و متقاعد سازی

    تحقیقات نشان می دهد کسانی که فصیح تر صحبت می کنند در دیدگاه مخاطب معتبر تر و متقاعد کننده تر هستند (فصاحت و متقاعد سازی) […]
  اسفند ۱۴, ۱۳۹۸
  هنر متقاعد سازی

  مهارت متقاعد سازی در یک نگاه

  مهارت متقاعد سازی قبل از آنکه بخواهیم وارد مبحث مهارت متقاعد سازی شویم می بایست از جهات مختلف مفهوم آن را بررسی کنیم . این روز […]