مطالب مربوط به فن بیان

  هنر خوب شنیدن

  خرداد ۲۸, ۱۳۹۹
  مذاکره همه چیز است!

  مذاکره همه چیز است!

  مذاکره بهترین اقدام برای پیروز در هر جمعی است
  اسفند ۲۵, ۱۳۹۸
  لیست کردن امتیازات در مذاکره

  لیست کردن امتیازات در مذاکره

  می بایست در فاز آماده سازی برای یک مذاکره امتیازاتی که در اختیار داریم را لیست کنیم. فهرستی از تمامی امتیازاتی که می توانیم در طول […]