مطالب مربوط به فن بیان

    هنر خوب شنیدن

    اسفند ۲۳, ۱۳۹۸
    رسا صحبت کردن تکنیک جذابیت در سخنرانی

    رسا صحبت کردن تکنیک جذابیت در سخنرانی

    حجم صدای سخنران باید به اندازه‌ای باشد که به راحتی شنیده شود