فنون اقناع و متقاعد سازی

هنر خوب شنیدن

اردیبهشت 9, 1400
روش و تکنیک بداهه گویی

روش و تکنیک بداهه گویی

روش و تکنیک بداهه گویی   از مهمترین مسائل در حوزه بیان بداهه گویی هست تعریف آن ساده است . وقتی جایی می روید و قرار […]
اردیبهشت 9, 1400
پوشش خوب

پوشش خوب و گران پوشیدن

پوشش خوب و گران پوشیدن پوشش خوب از مسائلی هست که حتما باید به آن توجه کنیم و بدون آن نمی توانیم به جذابیت برسیم قبل […]
بهمن 29, 1399

چگونه دیگران را متقاعد کنیم ؟

چگونه دیگران را متقاعد کنیم شاید گاهی وقت عنوان متقاعد سازی را می شنویم فکر می کنیم که متقاعد سازی قطعا برای بزرگسالان است و نهایتا […]
تیر 10, 1399

مانند حقوقدانان بیندیشید

مانند حقوقدانان بیندیشید برای آمادگی جهت ایراد سخنرانی از ((روش حقوقدانان)) استفاده کنید و مانند حقوقدانان بیندیشید. حقوقدان ها(وکلا) می آموزند قبل از اینکه خود را […]
تیر 1, 1399
علاقه و ترس

علاقه و ترس

تفاوت بین علاقه و ترس را بدانید هنگامی که با جمعی از مدیران شرکتی بزرگ سالی یک یا دوبار مذاکره میکردم شروع به یادداشت مساِئلی میکردم […]
خرداد 28, 1399
مذاکره همه چیز است!

مذاکره همه چیز است!

مذاکره بهترین اقدام برای پیروز در هر جمعی است
اسفند 25, 1398
لیست کردن امتیازات در مذاکره

لیست کردن امتیازات در مذاکره

می بایست در فاز آماده سازی برای یک مذاکره امتیازاتی که در اختیار داریم را لیست کنیم. فهرستی از تمامی امتیازاتی که می توانیم در طول […]
اسفند 22, 1398
نگرش متقابل در متقاعد سازی

تکنیک نگرش متقابل در متقاعد سازی

تکنیک نگرش متقابل در متقاعد سازی   بسیاری از افراد ( حتی خود ما ) دوست نداریم که احساس کنیم متقاعد شده ایم. افراد بصورت طبیعی […]
اسفند 19, 1398
نجواهای درونی شخصیت های دیسک

نجواهای درونی تیپ های شخصیتی DISK

در مقاله تیپ های شخصیتی DISK قصد دارم نجواهای درونی اشخاص با تیپ های مختلف را بررسی کنم. با دانستن این نجواها و زدن مثال های […]
اسفند 18, 1398
تکنیک متقاعد سازی

تکنیک متقاعد سازی مستقیم و غیر مستقیم

تکنیک متقاعد سازی مستقیم و غیر مستقیم به نقلی تقریبا بعد از حدود هزار و چند سال که بحث متقاعد کردن دیگران بر اساس الگوی ارسطو مطرح […]